Lokata jesienna

Załóż lokatę dostępną w Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej na następujących warunkach:

  • okres lokaty: 6 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe: 7,00% w skali roku,
  • dla nowych środków1,
  • lokata nieodnawialna2,
  • minimalna kwota lokaty wynosi 1 000,00 zł,
  • maksymalna kwota lokaty wynosi 100 000,00 zł3,
  • okres deponowania lokat do 31.12.2022 r.,

1 nowe środki to nadwyżka ponad środki zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych i terminowych według stanu bazowego z dnia 01.10.2022 r.

2 po zakończeniu umowy środki będące na rachunku lokaty wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek wskazany przez klienta lub rachunek nieoprocentowany

3 lub łączna kwota wkładów nie może przekroczyć 100 000,00 zł

Zapraszamy do naszych placówek!

Partnerzy banku