program rodzina 500plus

Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018 dostępny w serwisie internetowym Banku już od 1 sierpnia br.

Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach.

Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18-go roku życia.

 WNIOSEK RODZINA 500+ poprzez Internet Banking - więcej informacji

Partnerzy banku