Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT obejmie mikroprzedsiębiorców.

JPK VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Skladając JPK VAT jeszcze w tym roku mikroprzesiębiorca może otrzymać:

  • szybszy zwrot VAT - do 25 dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
  • pozyskać wiedzę, z czym wiąże się nowy obowiązek oraz przygotowanie się do niego wcześniej,
  • pewność, czy wysłane rozliczenie jest poprawne.

W związku z powyższym zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się i załączonymi informacjami:

Pomoc dla mikroprzedsiębiorcy w wypełnianiu nowego obowiązku http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk

Dodatkowo informacji udziela Krajowa Informacja Skarbowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Partnerzy banku