Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy informuje, iż:

  • od 01 października 2020r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych.
  • od 01 września 2020r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych.

Najważniejsze zmiany:

  1. USŁUGA 3D SECURE - NOWE ZASADY POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI KARTA W INTERNECIE

    W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020r. wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 01 października 2020 r. ustalisz w placówce Banku. Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzisz także w aplikacji mobilnej, jeśli wybierzesz taki sposób autoryzacji.

  2. APLIKACJA MOBILNA PORTFEL SGB i USŁUGA BLIK - WYCOFANIE APLIKACJI I USŁUGI

Pełna treść nowych Regulaminów dostępna jest w placówkach Banku oraz poniżej:

Jeżeli akceptują Państwo zmiany w wymienionych powyżej regulaminach będą one obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

Jeśli Państwo nie zgadzają się na zmiany, można:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będą obwiązywać postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.

 

Partnerzy banku