Pakiet „Wiele za niewiele” kierowany jest do Klientów, którzy nie posiadali wcześniej rachunku w Banku.

Opłata miesięczna za pakiet wynosi tylko 10,00 zł. W ramach pakietu Klient otrzymuje:

 • otwarcie rachunku bez opłat,
 • wydanie i obsługę jednej debetowej karty zbliżeniowej Mastercard Business bez opłat za jej wydanie a także bez konieczności dokonywania minimalnej liczby i wartości transakcji,
 • aplikację mobilną Portfel SGB bez opłat,
 • voucher na firmowe Assistance – na warunkach zawartych w Regulaminie korzystania z Programu Auto Assistance dla uczestników Promocji, korzystających z karty debetowej Mastercard,
 • darmowy terminal płatniczy w ramach programu Polska Bezgotówkowa,
 • kartę Flotex upoważniającej do rabatu 9 groszy na litrze paliwa.

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny.

Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez Posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez Bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Rachunek bieżący to doskonały rachunek dla firm, który umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • uzyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • otrzymanie międzynarodowych kart płatniczych,
 • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną – Internet Banking lub Home Banking,
 • korzystanie z aplikacji mobilnej – Portfel SGB,
 • otrzymywanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku poprzez usługę SMS,
 • realizację stałych zleceń dotyczących terminowych i okresowych płatności.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

 

Partnerzy banku