Kredyt okazjonalny przeznczony jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny – bez konieczności rozliczania przeznaczenia środków.

Kredyt okazjonalny może być udzielony Klientowi, który złożył wniosek o kredyt okazjonalny oraz spełnia następujące warunki:

  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada zdolność kredytową.

Maksymalna kwota kredytu to 10 000,00 zł, jednakże jest ona ustalana indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy i uzależniona jest od zdolności kredytowej.

Bank nie pobiera opłat za przygotowanie wniosku i prowizji od udzielonego kredytu.

Okres spłaty to maksymalnie 2 lata. Spłaty kredytu przebiegają w okresach miesięcznych – stałych rat kapitałowych i odsetek lub miesięcznych ratach malejących naliczanych od salda zadłużenia.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Partnerzy banku