Każda osoba fizyczna, która w nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, ani nie posiadała takiego rachunku w okresie od 01.01.2017 r. do 17.11.2017 r., może skorzystać z oferty promocyjnej i założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto za złotówkę”.

Opłata miesięczna za pakiet wynosi tylko 1,00 zł. W ramach pakietu Klient otrzymuje:

  • otwarcie ROR,
  • wydanie i obsługę międzynarodowej, debetowej karty zbliżeniowej Mastercard,
  • nowoczesną aplikację mobilną do codziennego bankowania – Portfel SGB,
  • dostęp do usług bankowości elektronicznej – Internet Bankingu.

Posiadacz rachunku może skorzystać również z usługi SMS – polegającego na uzyskiwaniu krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.

„Konto za złotówkę” może być otwarte dla jednej osoby lub kilku osób (rachunek wspólny).

Posiadacz „Konta za złotówkę” może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.

Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem, którego forma i częstotliwość otrzymywania uzależniona jest od dyspozycji Klienta, co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Partnerzy banku